قیر جسمی هیدروکربوری است به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در سولفور کربن کاملا حل می‌شود. قیر در دمای محیط جامد است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود. سطح نفوذ پذیری قیرهای (70-60) از نوع قیر نیمه جامد است که از آن به عنوان آسفالت مناسب برای ساخت و ساز و تعمیر جاده ها استفاده میشود. این درجه از قیر عمدتا در ساخت آسفالت مخلوط در پوشاندن سطوح استفاده می شود. قیر 70-60 بیشترین مقدار استفاده از قیر و مواد اولیه نسبت به محصولات دیگر قیر است.

.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]